Amsterdam, 24-1-2019

Vergeving; wat is dat eigenlijk?
Kunnen we het voor anderen bedenken wat het is, of alleen voor onszelf?
Wanneer is het tijd om iemand of misschien wel jezelf te vergeven? Hoe moet dat?
Bestaan op die vragen vaste antwoorden?

Ik denk dat de antwoorden hierop heel persoonlijk zijn. Vergeving is een ervaring,  het is een ontdekkingsreis.  Het enige wat ik kan schrijven over vergeving is mijn persoonlijke ervaring. Daarvan uit hoop ik anderen te inspireren. Want vergeving brengt vrijheid en vreugde met zich mee en dat gun ik iedereen. Ook jou!

Vergeving is voor mij in het nu leven. En in dat eeuwige nu niet al teveel vasthouden aan pijnlijke gebeurtenissen en daarmee wrok koesteren of schaamte. En dit klinkt prachtig maar ik ben een mens en ook mij lukt dit niet altijd. Soms is er wel weer even pijn, wrok, schaamte of verdriet. En de sleutel is tot nu toe voor mij altijd geweest: acceptatie. Ja zeggen tegen alles in mijzelf. Doe jij dat ook wel eens? Jezelf liefhebben ook al ervaar je dit soort gevoelens..

Met alleen maar positief denken of visualiseren, dankbaarheid voelen  kom je niet tot innerlijke vrede en vergeving. Voelen en accepteren van ook de zware kant in het leven; zijn minstens net zo nodig. We zijn emoties als kwaadheid, verdriet en andere ongewenste emoties als negatief gaan bestempelen. Maar juist als je iets niet wilt; als je het wegdrukt, dan is het toch logisch dat het vroeg of laat terugkomt?

Wanneer we onkruid willen verwijderen en daarbij harde middelen als gif gebruiken, komt het onkruid waarschijnlijk niet meer terug. Echter het stukje grond waarop wij dit doen; raakt wel vervuild. Dit gif gaat in de grond zitten en wellicht ook in alle of sommige wortels in deze grond. Misschien komt het vrij in de groenten verderop in de grond. Of gaat het in de bloemen zitten waar bijen  honing van maken. Het gif maakt dat het onkruid er niet meer is maar zorgt daarmee wel voor schade.  Wat je agressief en hardnekkig wegstopt of verstopt, zie je misschien (even) niet meer, maar komt vroeg of laat (in een andere vorm) terug.

Pijn wilt gezien, net zoals alles.

Daarom hoort Voelen voor mij bij vergeving. In De kracht van Zelfliefde schrijf ik over het verschil tussen voeden en voelen. Met pijn voeden bedoel ik het erger maken, olie op het vuur gooien. Met gedachten de pijn vergroten door gedachten te denken die het erger maken. In voeden zit de D van drama. Voeden is het negatieve aandacht geven. Doe jij dat ook wel eens? Over iets blijven malen en piekeren zonder het eigenlijk gewoon even te voelen. Te voelen wat achter al die zorgen zit. Misschien ben je wel boos op iets uit het verleden, iets wat je zelf deed of over iets wat anderen (verkeerd) deden. Zoek eens op wat er achter de gedachten zit en durf te voelen.

Met pijn voelen bedoel ik de pijn erkennen en zien. Soms wat verdriet laten gaan, misschien even op een kussen slaan. In voelen zit de L van loslaten. Voelen is het positieve aandacht geven. Het wordt gezien, erkend, gevoelt en daarmee losgelaten. En ook al was het iemand anders die jou iets aan deed, jij neemt met voelen de macht weer in hand! Er zit helaas geen W in voelen maar wonderen gegarandeerd als je durft te doorvoelen!

Vergeving is dus niet het verleden wegstoppen en doen alsof het er niet is. Zand erover; dat is geweest. Of er middelen tegen gebruiken zodat je er niet meer aan hoeft te denken. Vergeving is in deze de pijn voelen als zij daar soms even is. En dan vervolgens; de aandacht richten na het voelen, op positieve en mooie gedachten. Op de fijne herinneringen en op de mooie die nog gemaakt worden in dit leven. Op dit moment. In dit moment: zijn.

Tot slot, om nog af te sluiten met zelfliefde: die past goed samen met vergeving. In het straatje van zelfliefde gaat vergeving zelfs ook samen met dankbaarheid.

Je zou kunnen zeggen

Ik houd van mijzelf. Alles uit het verleden heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Dat maakt dat ik alles uit het verleden omarm als ik onvoorwaardelijk houd van mij. En dat betekent niet dat bepaalde mensen nog in mijn leven wil of hen weer helemaal ok vind. Ook betekent het niet dat ik al mijn eigen gedrag altijd ‘goedkeur’. Het betekend simpelweg dat ik mijzelf helemaal accepteer en liefheb zoals ik ben; het verleden is onderdeel van mijn geheel.

Je bent een wondermens, ver-geef dat idee nooit en heb jezelf eindeloos lief!

Liefde